جناب آقای حمید رضا غفاریان

مدیرعامل شرکت بارگام بانژ

عضو هیئت مدیره پرشین بانژ

021-66810979


آقای حمید رضا غفاریان دارای لیسانس مهندسی نساجی با تجربه ۲۰ ساله به عنوان مدیر بازرگانی، مدیریت فروش و پخش مویرگی سازمان های بزرگ کشور و هورکا فعال هستند و با تخصص بازارسنجی و مدیریت تیم های مویرگی سال های سال در حال فعالیت می باشند. ایشان هم اکنون مدیرعامل گروه بارگام بانژ می باشند.

جناب آقای رضا باقرزاده

رئیس هلدینگ پرشین بانژ

رئیس هیئت مدیره گروه بارگام بانژ

021-66810979


آقای رضا باقرزاده از سال ۸۳ به عنوان حسابدار قسم خورده و مستقل با تجربه ۳۰ سال مشاوره مالی و مالیاتی شرکت های بازرگانی و همچنین رئیس هیئت مدیره و سهام دار چندین شرکت تولیدی و بازرگانی کشور را به عهده دارند و در حال حاضر علاوه بر سهام دار شرکت های هلدینگ پرشین بانژ، به عنوان رییس هیئت مدیره گروه هلدینگ پرشین بانژ نیز در حال فعالیت می باشند.

جناب آقای رضا باقرزاده

رئیس هلدینگ پرشین بانژ

رئیس هیئت مدیره گروه بارگام بانژ

021-66810979


آقای رضا باقرزاده از سال ۸۳ به عنوان حسابدار قسم خورده و مستقل با تجربه ۳۰ سال مشاوره مالی و مالیاتی شرکت های بازرگانی و همچنین رئیس هیئت مدیره و سهام دار چندین شرکت تولیدی و بازرگانی کشور را به عهده دارند و در حال حاضر علاوه بر سهام دار شرکت های هلدینگ پرشین بانژ، به عنوان رییس هیئت مدیره گروه هلدینگ پرشین بانژ نیز در حال فعالیت می باشند.

جناب آقای حمید رضا غفاریان

مدیرعامل شرکت بارگام بانژ

عضو هیئت مدیره پرشین بانژ

021-66810979


آقای حمید رضا غفاریان دارای لیسانس مهندسی نساجی با تجربه ۲۰ ساله به عنوان مدیر بازرگانی، مدیریت فروش و پخش مویرگی سازمان های بزرگ کشور و هورکا فعال هستند و با تخصص بازارسنجی و مدیریت تیم های مویرگی سال های سال در حال فعالیت می باشند. ایشان هم اکنون مدیرعامل گروه بارگام بانژ می باشند.

آقای سعید محمودی

مدیر هورکا


آقای امیر زمانی

مدبر تامین کالا


آقای وهاب رکن الدینی

مدیر تامین کالا


خانم فرناز خمیس آبادی

مدیر مالی گروه


خانم ساناز مختاری

مدیر مالی گروه


آقای محمد باقرزاده

مدیر حراست


آقای ابراهیم ضرغامی

مدیر پخش شهرستان


خانم سحر خادمی

مدیر خزانه داری


آقای فریور فرخ نیا

مدیر پخش مویرگی


آقای شاهرخ امیری

مدیر پخش مویرگی