جناب آقای رضا باقرزاده

رئیس هلدینگ پرشیان بانژ

رئیس هیئت مدیره گروه بارگام بانژ

021-66810979


آقای رضا باقرزاده از سال ۸۳ به عنوان حسابدار قسم خورده و مستقل با تجربه ۳۰ سال مشاوره مالی و مالیاتی شرکت های بازرگانی و همچنین رئیس هیئت مدیره و سهام دار چندین شرکت تولیدی و بازرگانی کشور را به عهده دارند و در حال حاضر علاوه بر سهام دار شرکت های هلدینگ پرشین بانژ، به عنوان رییس هیئت مدیره گروه هلدینگ پرشین بانژ نیز در حال فعالیت می باشند.

جناب آقای عباس لامعی

قائم مقام هلدینگ پرشیان بانژ


جناب آقای دکتر محسن سلطان زاده

مشاور حقوقی هلدینگ پرشیان بانژ


آقای محمد باقرزاده

مدیر داخلی


آقای وحیدرضا امدادی

مدیر فناوری اطلاعات


خانم سحر خادمی

مدیر خزانه داری


خانم فرناز خمیس آبادی

مدیر مالی


خانم ساناز مختاری فرد

مدیر مالی


آقای محسن زارع

مدیر کل پخش


آقای محسن زارع

مدیر کل پخش


آقای محمد باقرزاده

مدیر داخلی


خانم ساناز مختاری فرد

مدیر مالی


خانم فرناز خمیس آبادی

مدیر مالی


خانم سحر خادمی

مدیر خزانه داری


آقای وحیدرضا امدادی

مدیر فناوری اطلاعات


آقای ستار ایرانی نژاد

مدیر انبار و توزیع


آقای بهادر سمساریان

سرپرست ارشد مویرگی


آقای نادر مصطفوی

مدیر فروش مویرگی


آقای امیر زمانی

مدیر بازرگانی


آقای حسین ضرغامی

مدیر منابع انسانی و وصول مطالبات


آقای پرویز کاویانی

خرید و پشتیبانی


آقای هادی اصغر نژاد

سرپرست فروش


آقای فرشاد اشتری

سرپرست فروش


آقای آرش زیارانی

سرپرست فروش


خانم الهه نجفی

سرپرست ارشد فروش هورکا


آقای سعید کردلو

مدیر فروش هورکا


آقای محمد قاسمی

مدیر فروش شهرستان


آقای محمدرضا صبوری

وصول مطالبات


آقای عرفان محمودی

حسابداری فروش


آقای محمد واحدی

حسابداری فروش


آقای پوریا امیری

سرپرست فروش


آقای میثم زارع

سرپرست فروش


خانم رویا علیزاده

کارشناس فروش


خانم نسرین پیله ور

حسابداری فروش